กฎหมายให้มัน ควบคุมมัน ภาษีมัน
การเสียชีวิตทั่วโลกในปีนี้ที่เกิดจากการ

กัญชา

0

แอลกอฮอล์*

* สถิติบนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยประจำปีของการเสียชีวิตได้รับวันที่ปัจจุบันของปีที่ผ่านมาการปรับปรุงทุกวินาที.
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก.