legalisera det. reglera det. beskatta.
dödsfall i världen i år till följd av

marijuana

0

alkohol*

* Statistiken grundar sig på det årliga genomsnittet av dödsfall, med tanke på den aktuella dagen på året, uppdateras varje sekund.
Data från Världshälsoorganisationen.