legalisere det. regulere det. skattlegge den.
dødsfall på verdensbasis i år forårsaket av

marihuana

0

alkohol*

* Statistikk basert på årsgjennomsnittet av dødsfall, gitt dagens dagen i året, oppdateres hvert sekund.
Data fra Verdens helseorganisasjon.